В області розробили професійну програму підвищення кваліфікації

ugoda-pidpys
besplatka_728_90_ukr

Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розроблена та погоджена відповідно до повноважень, визначених Постановою Кабінету Міністрів України №664 від 27.09.2016 «Деякі питання реформування системи підготовки, перепідготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Професійна програма розрахована на перехідний період: до затвердження галузевої рамки кваліфікацій щодо галузі знань 07 «Управління та адміністрування», державного стандарту за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на компетентнісний основі.

Мета програми – розвиток професійної компетентності державних службовців, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціально-економічної, інформаційно-комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про модернізацію державного управління та реформування системи місцевого самоврядування в Україні, вироблення умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для професійного розвитку та забезпечення реалізації на регіональному рівні політичних, економічних та соціальних реформ, спрямованих на перетворення України в сучасну європейську країну.

У Програмі враховано методичні рекомендації, підготовлені Національною академією педагогічних наук України в рамках проекту Європейського Союзу «Національний Темпус / Еразмус+ офіс в Україні», щодо розвитку загальних компетентностей, які характеризують універсальні навички та вміння, здатності.

Очікуваним результатом навчання за Професійною програмою є засвоєння знань про сутність та шляхи реалізації державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах здійснення реформ; розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації держави, Стратегії реформування її державного управління та ін.

Підвищення кваліфікації за Професійною програмою здійснюється протягом першого року роботи для вперше прийнятих на державну службу, при зайнятті вищої посади, а також у разі потреби органів державної влади, але не рідше термінів, визначених чинним законодавством України.

За інформацією Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

First1

Можливо Вас зацікавить