Введено в обіг пам’ятну монету «70 років Перемоги. 1945-2015»

besplatka_728_90_ukr

Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «70 років Перемоги. 1945-2015» номіналом 5 гривень 5 травня 2015 року та номіналом 1 гривня 7 травня 2015 року, що увічнюють подвиг українського народу, його значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні.

380

Монети присвячені 70-річчю перемоги над нацизмом в Європі. З перших днів війни до жовтня 1944 року центральною ареною європейського театру воєнних дій Другої світової війни була територія України, яка зазнала величезних людських і матеріальних втрат.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, якість карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса – 16,50 г, діаметр – 35 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети рифлений.

Монету номіналом 1 гривня виготовлено з алюмінієвої бронзи, якість звичайна, масса – 6,8 г, діаметр – 26 мм, товщина – 1,85 мм, тираж – 7 000 000 штук. Гурт монети містить написи: ОДНА ГРИВНЯ/2015, які відокремлені один від одного крапками.

На аверсі монети номіналом 5 гривень розміщено: угорі напис півколом УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України, стилізовану композицію, що символізує життя – дерево роду, на тлі якого у гнізді з гілки калини сидить птах, праворуч – рік карбування монети – 2015, унизу номінал – 5/ГРИВЕНЬ, ліворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На аверсі монети номіналом 1 гривня вгорі зображено малий Державний Герб України, унизу – рік карбування – 2015, в обрамленні давньоруського орнаменту в три рядки написи: УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі обох монет розміщено стилізовану композицію: солдатська каска та квітки маку – символи пам’яті, ліворуч зроблено напис 1945, праворуч – 2015; трикутники, що символізують полум’я свічок, угорі напис півколом: 70 РОКІВ ПЕРЕМОГИ. На монеті номіналом 5 гривень використано тамподрук.

Художники монети номіналом 5 гривень: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори: Анатолій Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Художники монети номіналом 1 гривня: аверс – Володимир Дем’яненко; реверс – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Пам’ятні монети номіналами 5 та 1 гривня є дійсними платіжними засобами України та обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

З питань придбання монети звертатись до Управління Національного банку України у Черкаській області (вул. О. Дашковича, 23, м. Черкаси).

За інформацією прес-служби Управління Національного банку України в Черкаській області

Можливо Вас зацікавить