Асоціація Допомоги та Сприяння Економічним Ініціативам запроваджує відкритий конкурс

Асоціація Допомоги та Сприяння Економічним Ініціативам запроваджує відкритий конкурс
в Новини

«Конкурс бізнес ідей на мільйон гривень» проводить Асоціація Допомоги та Сприяння Економічним Ініціативам (надалі – Асоціація) на виконання статутних завдань, мети та предмету діяльності щодо сприяння створенню організаційних, економічних, правових і соціальних умов, необхідних для ефективного розвитку економіки України та впровадження  принципів ринкової економіки та соціальної справедливості в державі, сприяння державним та іншим органам в створенні програми розвитку та підтримки економічних та господарських ініціатив юридичних та фізичних осіб в Україні.

Конкурсні заявки разом з реєстраційним внеском (про це нижче) приймаються до 12:00 31 липня 2015 року.

Метою конкурсу є розповсюдження досягнень науки та технічних знань, застосування передового досвіду в розробку та вдосконалення ефективних технологій, впровадження заходів зниження витрат, винахід екологічно чистих «зелених» технологій, висвітлення та прикладне застосування аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на ринку, нові методи ведення господарської діяльності та їх ефективність та нові способи виробництва та виробничі потужності;

Сфери та напрямки конкурсу різноманітні. Це і роботехніка, і інноваційні технології комп’ютерного світу, і екологія та зовнішнє середовище, і охорона здоров’я, і освіта.

До участі в конкурсі запрошуються фахівці, винахідники та інші особи та організації, які бажають надати на розгляд Експертної Ради свої роботи, винаходи, ідеї для участі в конкурсі та отримання грантів.

Винагороди (гранти) переможцям конкурсу пропонують такі:

 • 1 місце – 500 тис. грн.;
 • 2 місце – 300 тис. грн.;
  • 3 місце – 200 тис. грн.

Винагороди (гранти), отримані  переможцями конкурсу, обов’язково повинні бути витрачені на реалізацію заявленого проекту в тісній співпраці з Асоціацією.

konkurs_idejЕтапи оцінювання  конкурсних заявок


Етап 1. Відбірковий

На даному етапі відбувається відбір надісланих на конкурс заявок за критеріями відповідності меті конкурсу: соціальна значущість роботи, відповідність технічної документації, практичне застосування та рентабельність, належний рівень технічної культури та ефективності.

За результатами оцінювання заявка проходить/не проходить у 2-й етап.

Етап 2. Власне конкурсний

На даному етапі відбувається оцінювання роботи Експертною Радою за критеріями оцінювання.

Для реєстрації учасників конкурсу необхідно:

 • надіслати заповнену реєстраційну карту на електронну адресу: office@adsei.com;
 • сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1220 (тисяча двісті двадцять 00 коп.) гривень на р/р Асоціації

Реквізити для оплати:

Асоціація Допомоги та Сприяння Економічним Ініціативам (Асоціація ДСЕІ)

ЄДРПОУ 39263585

р/р (грн.): 26004210332012

МФО: 320984

АТ «ПроКредитБанк» м. Київ

за призначенням: «Реєстраційний внесок за участь у відкритому конкурсі».

Реєстраційний внесок за участь у відкритому конкурсі не повертається.

Заявки без наявності доказів сплати реєстраційного внеску розглядатись не будуть.

Зміст конкурсної заявки:

1. Змістовний опис мети та бачення бізнес ідеї проекту.

2. Орієнтовний план, чітко визначена ціль та детальний план заходів на впровадження у життя як окремих ділянок, так і взагалі усього бізнес проекту.

3. Проект має знаходитись на стадії ідеї, тобто його пілотний запуск ще не здійснювався. Посилання на прототип вітається.
4. Проект або його пілотна складова мають бути реалізовані в рамках бюджету призового фонду; або має бути зазначений додатковий наявний ресурс, підтверджений документально (напр. меморандумом про наміри з інвестором/донором).
5. Проект повинен чітко зазначати, яким чином він спроможеться досягти конкретних бізнес результатів, що мають бути реалістичні та вимірювані.
6. Бізнес ідея, проект повинні мати раціональні бюджети та демонструвати ефективність витрачання коштів.
7. Проект має бути  підготовлений та поданий на конкурс у електронному форматі (*doc, *xls, *pdf).

Втім, даний перелік не є вичерпним, і оцінка Експертної Ради буде базуватися не стільки на цьому переліку, скільки на обґрунтуванні важливості даної конкретної бізнес ідеї для ринкового середовища України та реалістичності запропонованої теми.


Не підтримуватимуться наступні типи проектів, діяльність та витрати по проекту:

 • проекти, спрямовані на підтримку та/або участь у виборчих кампаніях;
 • витрати на обладнання і купівлю офісних меблів;
  • витрати, пов’язані з поїздками (відрядження, навчання);
  • підтримка поточної діяльності організації: поточна заробітна плата, оренда офісу, а також витрати по вже здійсненому проекту;
  • пряма гуманітарна й інша матеріальна допомога;
  • проекти, що передбачають витрати на надання медичної допомоги окремо взятим особам;
  • проведення семінарів і конференцій (без іншої діяльності за проектом);
  • проекти, метою яких є вручення премій, організація вшанувань, грошова винагорода за реалізацію яких-небудь програм або проектів тощо;
 • академічні (наукові) дослідження.

Встановлюються обмеження по кошторисах проектів – сума гонорарів залучених фахівців (включаючи податки) не повинна становити більше 50% від запитуваної суми фінансування.

Виходячи з потреб учасників конкурсу, Експертною Радою Асоціації було прийнято рішення про подовження терміну проведення конкурсу.

Проектні заявки слід надсилати у електронній формі на електронну пошту: office@adsei.com. У темі листа необхідно зазначити «Заявка на Відкритий конкурс».

Прохання надсилати оригінали заявки та необхідні документи в закритому конверті з поміткою «Відкритий конкурс» до Асоціації на адресу: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-б.

Переможці Конкурсу будуть оприлюднені на сайті Асоціації до 17 серпня 2015 року.

Організатори залишають за собою право вносити зміни у конкурсні процедури.