ДАІ нагадує порядок отримання дозвільних документів, необхідних для перевезення небезпечних вантажів

ДАІ нагадує порядок отримання дозвільних документів, необхідних для перевезення небезпечних вантажів
в Новини

Державтоінспекція Черкаської області нагадує порядок отримання дозвільних документів, необхідних для перевезення небезпечних вантажів.

Для отримання (продовження терміну дії) свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів, власник транспортного засобу або уповноважена ним особа завчасно, (не пізніше 10 робочих днів до моменту закінчення терміну дії), подає до районного (міського) відділу (відділення) ДАІ укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:
а) заявку на кожний транспортний засіб (зазначаються марка, номерний знак транспортного засобу, № ООН, у разі необхідності транспортна назва та (або) група пакування, клас(и) або найменування групи вантажів, для перевезення яких буде використовуватися транспортний засіб);
б) інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);
в) інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (номер, ким видано, дата видачі, строк дії);
г) на кожний транспортний засіб додатково:
– копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
– копію ліцензійної картки на транспортний засіб (у разі надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автотранспортом);
– копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру Державтоінспекції МВС України, або міжнародного сертифіката технічного огляду, виданого відповідно до вимог Директиви 96/96/ЕС і Припису № 1 ЄЕК ООН;
– копію поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
– квитанцію про сплату за бланк свідоцтва та послугу з оформлення свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.

Транспортні одиниці, що перевозять небезпечні вантажі, повинні бути укомплектовані засобами пожежегасіння в залежності від дозволеної максимальної маси транспортних засобів.

Кожна транспортна одиниця, що здійснює перевезення небезпечних вантажів, в обов’язковому порядку укомплектовується таким обладнанням:
а) незалежно від номерів зразків знаків небезпеки, зазначених для них у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ:
не менш як одним противідкотним упором на кожний транспортний засіб, який має відповідати максимальній масі транспортного засобу та діаметру його коліс;
не менш як двома попереджувальними знаками (пристроями) з власною опорою (конусами із світловідбивною поверхнею, або миготливими ліхтарями жовтого кольору з автономним живленням, або знаками аварійної зупинки). Транспортна одиниця може комплектуватися будь-якою комбінацією із зазначених попереджувальних знаків (пристроїв);
жилетами оранжевого кольору із світловідбивними елементами для кожного члена екіпажу;
захисними рукавичками для кожного члена екіпажу;
переносними ліхтарями для кожного члена екіпажу. Ліхтарі не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення;
засобами захисту очей (наприклад, захисними окулярами) для кожного члена екіпажу;
б) під час перевезення всіх небезпечних вантажів, крім небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 або 2.3, – додатково рідиною для промивання очей;
в) під час перевезення небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 2.3 або 6.1, – додатково засобами захисту органів дихання, необхідними для аварійного покидання транспортного засобу, для кожного члена екіпажу транспортного засобу;
г) під час перевезення рідких та твердих небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 3, 4.1, 4.3, 8 або 9, – додатково:
лопатою;
покриттям для каналізаційних колекторів;
ємністю для залишків небезпечних вантажів.

У разі надання повного пакета документів та належного комплектування відповідно до призначення транспортних засобів, матеріали розглядаються упродовж 10 робочих днів з дати надходження заяви.

Державтоінспекцією може бути відмовлено у видачі (продовженні) свідоцтва з наступних причин:
– подання власником транспортного засобу або його уповноваженим представником неповного транспортного пакета документів;
– виявлення в документах, поданих власником транспортного засобу або його уповноваженим представником, недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу; невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам Правил).

Сайт Державтоінспекції Черкаської області