“Єдинники” можуть займатись зовнішньоекономічною діяльністю

“Єдинники” можуть займатись зовнішньоекономічною діяльністю
в Новини

Державна податкова інспекція у м. Черкасах нагадує фізичним особам – підприємцям – платникам єдиного податку, що вони можуть займатись зовнішньоекономічною діяльністю, але за умови, що ними не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці. Чинним законодавством передбачені види зовнішньоекономічної діяльності, до яких, зокрема, належать експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.

Підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо він відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України та реєструється платником єдиного податку відповідно до чинного законодавства.

У разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.

ДПІ у м. Черкасах